Laçin -1

Aras akar mil ilen / Deste deste gül ilen
Men yarımı sevirem / Şirin şirin dil ilen

Bahçaları sarı gül / Yarı gonca yarı gül
Geç açıldım tez soldum / Olmayaydım barı gül

Ay Laçın can Laçın / Men sene gurban Laçın

Eri eri nişan yar / Yeri eşke düşen yar
Elçileri gırılmış / Özü elçi düşen yar

Alma attım nar geldi / Keten göynek dar geldi
Kapıya gölge düştü / Eyle bildim yar geldi / Ay Laçın...

Su attım yara değdi / Elim divara değdi
Dilim menim gurusun / Ne dedim yara değdi

Hele bir oda yansın / Pervane oda yansın
Men yandım yar üzünden / Eşitsin o da yansın / Ay ...

Yöre: AZERİ

Türkü Sözü Ara