Name Gelin (bir Elinde Kantar)Yöre: ANKARA/Elmadağ

Kaynak Kişi: Bayram Aracı/Mucip Arcıman
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara