Edalı Gelin

Gölbaşına vardım gülleri çoktur
Güzeller içinde sevdiğim yoktur
Merdallı gelin şalvarlı gelin
Aman öldürdün beni

Gölbaşına vardım taksi duruyor
Gölbaşına vardım dolmuş duruyor
Annen seni köyleremi yolluyor
Merdallı gelin şalvarlı gelin
Aman öldürdün beni.

Ankaralı Namık

Türkü Sözü Ara