Ruhi Su Dan Semahlar

Ali nurdur Ali nur / Nenni nenni - nenni
Muhammet nur Ali nur
Bunca yıldır bunca yıl / Nenni nenni - nenni
Muhammet nur Ali nur
Uyanır mı halkımız / Nenni nenni - nenni
Böyle dur ha böyle dur
******
Nenni ha nenni / Ey bacılar bacılar / Yetmez mi bu acılar
Nenni ha nenni / Derdi veren derman vermez
Beklemeyin bacılar / Nenni ha nenni
******
Kalk gönül gidelim seyrana doğru
Hakikat ilminde devrana doğru
Yetmiş üç kelamda hakkı tutanlar
Erişir menzile sultana doğru

Virani sözlerim her daim size
Siz de gayret edin ulaşın bize
Saptırma yolumu yokuşa yoza
Uğradım gerçeğin yoluna doğru
******
Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum Abdalları dostu neyiler
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Urum Abdalları gelir dost deyi
Eğnimizde aba hırka post deyi -haydi dost
Hastaları gelir -Alim Alim Alim- derman isteyi
Sağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

İkrarıdır gerçek erin yuları
Mühannidi çeksen gelmez ileri
Ak pınarın yeşil gölün suları
Çağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
******
Çıkayıdım Durdağı’nın başına
Yüz süreydim toprağına taşına
Bir karanlık çöktü çöktü başıma
Medet Mürvet dede imdade geldi
Ali dost / Alim de şah / Gülüm de şah / Alim şah Alim / Şah şah şah
******
Hakikat kervanı geçti gidiyor
Varıp bir kamile sorabildin mi
Hakkın sancağını açmış gidiyor
Can gözünü açıp görebildin mi -dost

Masivadan nasibi almışım -almışım
Yürü dünya sana mail olmuşum
Cümle yoldaşlardan geri kalmışım -kalmışım
Atını ileri sürebildin mi
******
Güvercin donuna girip / Yanıl elmaya el tutup
Yürekte ateşler yanıp / Yüze vurduğu yol budur -ey ya dost
*****
Dost eyvallah eyvallah / Eyvallah dost eyvallah
La ilahe illallah / İllallah dost illallah
Sen halimsin güzel şah / Eyvallah dost eyvallah

Şah Hataim söyler sözü / Dersim doksan bin gazi
Semah tutulan yoldur bu -ey ya dost
Dost eyvallah eyvallah
******
Dostlarım kardeşlerim canlarım kaldırın başlarınızı
Suçlular gibi yüzümüz yerde özümüz darda durup dururuz
Kaldırın başlarınızı yukarı
Bize göz verildi gözleyin diye / Kulak verildi dinlayin diye
El gövdede kaşınan yeri bilir
Dert bizde derman ellerimizdedir
Ararsan bulursun / Verirsen alırsın
İnanmazsan gelir görürsün

Türkü Sözü Ara