Taht Bir Yana Şah Bir Yana

Doğu dalga dalga vurdu / Taht bir yana şah bir yana
Behrengi'nin soluğunda / Taht bir yana şah bir yana
Genç ölülerin başında / Olur mu gülü tohumun
Ak kefenlere bürünmüş / Ağır safevileri

Mühürlenince kuyular / Damardan kan akmaz oldu
Kanı su ile yudular / Taht bir yana şah bir yana
Bir ağaç çiçeğe durdu / Kanından rengini verdi
Deli poyraz vurduğunda / Donmasa çiçekleri

Türkü Sözü Ara