Şarap İçtim Desdiden



Yöre: KONYA/Gargın

Kaynak Kişi: İbrahim Kara
Derleyen: Ankara Devl.Kons. N: Altan Demirel

Türkü Sözü Ara